Yard-Internet

PO Plaza

This website was implemented using Scrivo by Yard Internet.

Kennisplatform voor Professionals
Kennisplatform voor Professionals
Kennisplatform voor Professionals
Kennisplatform voor Professionals
Kennisplatform voor Professionals
Kennisplatform voor Professionals

PO Plaza

De PO-Raad organiseert landelijke ontmoetingsdagen voor schoolbesturen waar zij ervaringen kunnen uitwisselen. Om die kennisdeling ook na de ontmoetingsdagen voort te zetten, ontwikkelde Yard Internet een online netwerk: PO Plaza. Op dit netwerk wordt kennis en ervaring gedeeld door schoolbesturen in digitale werkgroepen op regionaal niveau en binnen verschillende thema’s. Centraal in dit platform staan de besloten dossiers, waar de deelnemers gezamenlijk aan kunnen werken. Daarnaast beschikt PO Plaza over een discussieforum, een agenda en een chatfunctie.

Yard Internet ontwikkelde voor de PO-Raad ook de corporate website en digitale nieuwsbrief.

Speerpunten:

  • Deelnemers kunnen lid worden van meerdere netwerkgroepen
  • Deelnemers kunnen kennis met elkaar delen door bestanden te delen en online discussies te voeren (forum)
  • Deelnemers kunnen activiteiten inplannen en daarvoor deelnemers uitnodigen
  • Deelnemers ontvangen wekelijks een e-mail met de laatste wijzigingen in hun groepen