Yard-Internet

MO Groep

This website was implemented using Scrivo by Yard Internet.

YUNITS platform
YUNITS platform
YUNITS platform
YUNITS platform
YUNITS platform
YUNITS platform
YUNITS platform

MO Groep

Voor de MOgroep ontwikkelde Yard Internet een Kennisnetwerk voor Professionals. Uniek aan www.mogroep.nl is de integratie van de bestaande ledenwebsite met het Kennisnetwerk. Dat betekent voor de leden dat alle relevante informatie en de mogelijkheid om samen te werken, op één plek gecentreerd zijn.

Speerpunten:

  • dagelijks branchenieuws
  • eigen profiel
  • elkaar vragen stellen
  • blogs en documenten plaatsen
  • werkgroepen
  • samenwerken aan documenten
  • themagerichte indeling


Het netwerk werd gebouwd met de bouwstenen van Yunits. Yard verzorgde een vijftal sessies om MOgroep te helpen met het inrichten van hun platform. In de sessies spraken we onder meer over het structureren van de thema’s, wensen rondom interactiviteit en de balans tussen openbare en besloten informatie.

De MOgroep is de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD). De vereniging behartigt de belangen van de ondernemers in W&MD en treedt op als werkgeversorganisatie. Met ruim negenhonderd leden, vertegenwoordigt de MOgroep meer dan 80% van de organisaties die werken in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.